(ממלכתי שדות (רמז

מחוז חינוך: מרכז
סוג מוסד: בית ספר
מגזר: יהודי
פיקוח: ממלכתי
מעמד משפטי: רשמי
חינוך: רגיל
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד
שם מנהל: ריבה מושקוביץ

פרטי התקשרות:

ישוב: בית דגן רחוב: הבנים מספר בית: 8
טלפון: 03-9605237
פקס: 03-9605245
מוסדות חינוך