אודות

קטלוג דרושים בהוראה נוצר על מנת לרכז משרות דרושים במערכת החינוך בבתי הספר ובגני ילדים בכל רחבי הארץ.

הקטלוג מאפשר למפקחים ולמנהלים לפרסם משרות פנויות ולמורים ואנשי הוראה לצפות בפרטי המשרה ולפרסם את מועמדותם.

מפקחי על גני ילדים ומנהלי בתי הספר יכנסו אל הקטלוג באמצעות פרטי ההזדהות הפרטיים שלהם על מנת לצפות בפרטי אנשי ההוראה אשר פרסמו את מועמדותם.